OPIS : przypadek kliniczny pacjenta z brakiem siekacza górnego bocznego po zakończonym leczeniu ortodontycznym . Na jednej wizycie wykonano zabieg implantacji minimalnie inwazyjnej w oparciu o śrubę bikortykalną , obciążoną natychmiastową implantoprotezą prowizoryczną z akrylu.