Back to Top

Dr Tomasz Grotowski 29 04 2017

 Przypadek ekstrakcji zęba 14 z jednoczesnym
zabiegiem natychmiastowej implantacji i regeneracji kosci ( GBR) bez
użycia materiałów kościozastępczych .  

Dr Tomasz Grotowski

Paziente con frattura del dente (11) e dell’ osso vestibolare nella medesima zona. Estratto l’ elemento fratturato, vengono inseriti una Vite Bicorticale Garbaccio e un impianto ad ago entrambi uniti con eletrosaldatura. Succesivamente viene aperto il lembo a tutto spessore per eliminare l’ osso fratturato e procedere con tecnica rigenerativa del difetto osseo (GBR). La corona definitiva è stata collocata dopo 6 mesi, a guarigione completa del difetto osseo e stabilità dei tessuti molli.

Dr Tomasz Grotowski

Z powodu próchnicy elementu 46 został usunięty most od 46 do 43 . Pomimo zaawansowanego poziomego zaniku kości został wykonany z powodzeniem zabieg implantacji z użyciem 4 śrub bikortykalnych wg. Garbaccia . Wykonując natychmiastowy prowizoryczny most akrylowy odbudowano ciągłość dolnego łuku zębowego.

 

Dr Tomasz Grotowski Kompleksowa rehabilitacja implantoprotetyczna pacjenta 6

 

Pacjent L.K> lat 66 , od wielu lat posługujący się protezą całkowitą górną i protezą częściową dolną . W badaniu kliniczno-radiologicznym stwierdzono znaczny zanik podłoża kostnego szczęki i żuchwy oraz ruchomość II i III stopnia siekaczy dolnych. Perspektywa usunięcia resztkowego uzębienia żuchwy i zamiana protezy częściowej na całkowitą w znaczny sposób upośledziłaby funkcjonowanie i życie pacjenta .Wykonano dodatkowe badanie CBCT oraz model stereolitograficzny żuchwy powielony następnie w gipsie w kierunku wstępnej analizy możliwości wykonania implantu podokostnowego. Pomimo bardzo trudnych warunków podjęta została próba wykonania wszczepów wewnątrzkostnych , zakończona pomyślnie . Na 4 śrubach bikortykalnych wykonano bezpośrednio po zabiegu implantoprotezę stałą prowizoryczną od 33 do 43.

 

Dr Tomasz Grotowski. Przypadek dydaktyczny

OPIS : przypadek kliniczny pacjenta z brakiem siekacza górnego bocznego po zakończonym leczeniu ortodontycznym . Na jednej wizycie wykonano zabieg implantacji minimalnie inwazyjnej w oparciu o śrubę bikortykalną , obciążoną natychmiastową implantoprotezą prowizoryczną z akrylu.