Kompleksowa rehabilitacja implantoprotetyczna z użyciem łuku twarzowego 5