Pacjent L.K> lat 66 , od wielu lat posługujący się protezą całkowitą górną i protezą częściową dolną . W badaniu kliniczno-radiologicznym stwierdzono znaczny zanik podłoża kostnego szczęki i żuchwy oraz ruchomość II i III stopnia siekaczy dolnych. Perspektywa usunięcia resztkowego uzębienia żuchwy i zamiana protezy częściowej na całkowitą w znaczny sposób upośledziłaby funkcjonowanie i życie pacjenta .Wykonano dodatkowe badanie CBCT oraz model stereolitograficzny żuchwy powielony następnie w gipsie w kierunku wstępnej analizy możliwości wykonania implantu podokostnowego. Pomimo bardzo trudnych warunków podjęta została próba wykonania wszczepów wewnątrzkostnych , zakończona pomyślnie . Na 4 śrubach bikortykalnych wykonano bezpośrednio po zabiegu implantoprotezę stałą prowizoryczną od 33 do 43.