Przypadek ekstrakcji zęba 14 z jednoczesnym
zabiegiem natychmiastowej implantacji i regeneracji kosci ( GBR) bez
użycia materiałów kościozastępczych .