Wykonano ekstrakcję zębów 33,34, 43, 44;  przeprowadzono zabieg implantacji poekstrakcyjnej w w powyższych pozycjach oraz  minimalnie inwazyjną implantację w poz. 31 i 41(flapless). Wprowadzone śruby bikortykalne Garbaccia po dotarciu do warstwy korowej kości i uzyskaniu stabilizacji pierwotnej  każdej z osobna połączono metodą zgrzewania wewnątrzustnego naddziąsłowo i powstałą mezostrukturę obciążono natychmiastowo prowizorium akrylowym przygotowanym w gabinecie. Za dwa miesiące wyznaczono termin pobrania wycisków do pracy ostatecznej .