Ząb 11 zakwalifikowany do ekstrakcji z powodu dużego ogniska resorpcji korzenia od strony podniebiennej.W wieku dojrzewania ząb przeleczony kanałowo po zdjęciu aparatu ortodontycznego

 

 

 

Przeprowadzono zabieg implantacji poekstrakcyjnej z natychmiastowym obciążeniem (jako prowizorium zastosowano własną koronę pacjentki) w technice minimalnie inwazyjnej , bez otwierania płata (flapless) z użyciem wszczepów bikortykalnych (śruba Garbaccia i i igła Scialoma) zgrzanych wewnątrzustnie wg metodyki PL.Mondaniego. Niebieska strzałka na śródzabiegowym zdjęciu kontrolnym pokazuje, że przed zgrzaniem wszczep należy dociągnąć jeszcze ok  1,5mm w celu uzyskania oparcia o warstwę korową i tym samym stabilizacji pierwotnej koniecznej do natychmiastowego obciążenia.