Back to Top

Bieżące prace

11.01.2017

 23-extraction, implant placement, intraoral welding, immediate loading- acrylic crown

Żuchwa-bezzębie

Wykonano ekstrakcję zębów 33,34, 43, 44;  przeprowadzono zabieg implantacji poekstrakcyjnej w w powyższych pozycjach oraz  minimalnie inwazyjną implantację w poz. 31 i 41(flapless). Wprowadzone śruby bikortykalne Garbaccia po dotarciu do warstwy korowej kości i uzyskaniu stabilizacji pierwotnej  każdej z osobna połączono metodą zgrzewania wewnątrzustnego naddziąsłowo i powstałą mezostrukturę obciążono natychmiastowo prowizorium akrylowym przygotowanym w gabinecie. Za dwa miesiące wyznaczono termin pobrania wycisków do pracy ostatecznej .

 

04.01.2017

         

 

 

 

 

Ząb 11 zakwalifikowany do ekstrakcji z powodu dużego ogniska resorpcji korzenia od strony podniebiennej.W wieku dojrzewania ząb przeleczony kanałowo po zdjęciu aparatu ortodontycznego

 

 

 

Przeprowadzono zabieg implantacji poekstrakcyjnej z natychmiastowym obciążeniem (jako prowizorium zastosowano własną koronę pacjentki) w technice minimalnie inwazyjnej , bez otwierania płata (flapless) z użyciem wszczepów bikortykalnych (śruba Garbaccia i i igła Scialoma) zgrzanych wewnątrzustnie wg metodyki PL.Mondaniego. Niebieska strzałka na śródzabiegowym zdjęciu kontrolnym pokazuje, że przed zgrzaniem wszczep należy dociągnąć jeszcze ok  1,5mm w celu uzyskania oparcia o warstwę korową i tym samym stabilizacji pierwotnej koniecznej do natychmiastowego obciążenia.

Strona 3 z 3